Θησαυροφυλάκια

thisavrofylakia

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή θησαυροφυλακίων (κυρίως Τραπεζών).

Η κατασκευή ενός θησαυροφυλακίου αποτελείται από ένα σύνολο ειδικών κατασκευών τόσο στο περίβλημα του όσο και στο εσωτερικό του χώρο.

Η θωράκιση ενός χώρου θησαυροφυλακίου ξεκινάει από την κατασκευή του κελύφους του από ειδικά οπλισμένο σκυρόδεμα, ειδικού πάχους που το καθιστούν πραγματικά αδιάρρηκτο από τα τοιχώματα, την οροφή και το δάπεδο. Η θωράκιση του χώρου ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση ειδικής θωρακισμένης πόρτας και την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος (CCTV) και συστήματος συναγερμού.

Στο εσωτερικού του θησαυροφυλακίου κατασκευάζουμε θυρίδες ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις ανάγκες χρήσης. Η κατασκευή ολοκληρώνεται με υψηλής ποιότητας κατασκευές επίπλων, φωτισμού και δαπέδου, ώστε το αποτέλεσμα να είναι υψηλότατου επιπέδου τόσο σε αισθητική όσο σε θωράκιση.

Σύμμεικτες Κατασκευές

simmeiktes-kataskeues

Δωρεάν Κατοικία

dorean-katoikia

Θέρμανση -50%

thermansi-50%
test